Engle gode, opstarts priser:

Ang Clairvoyancevejledning, samt evt. inclucive kontakt fra afdøde: Nu helt GRATIS,, hvis du vil hjælpe mig og være øvekanin -  indtil jeg har fået mere rutine .

Derefter, når tilbudet ang., at være øvekanin stopper, annonceres ny pris.:) 200 KR, SOM OPSTARTSTILBUD = En session = 55 minutter.

Forældre barn musikleg, som jeg afholder på lejet/eget lokale. 45 kr, pr 45 minutter, pr barn = 1 lektion.

Mødre/fædre - gruppe i et lokale jeg har lejet/ejer: 45 kr, pr barn, pr 45 minutter= 1 lektion.

  

Legestuer for forældre og børn, pr barn, 45 kr, pr. 45 minutter = 1 lektion.

Hjemme i stuen, hos en forældre... Minimum 4-5-6 børn, pr barn 45 kr, pr 45 minutter.

1 Dagpleje, 250 kr, pr 45 minutter= 1 lektion

 2  - Dagplejer sammen, 500 kr pr 45 minutter

3 - 6 - Dagpleje-legestue 750 kr, pr 45 minutter

7 - 10 dagplejer 1000 kr, pr 45 minutter osv...

Børnehaver 500 kr, pr 45 minutter

Kørsel over 10 km. Her skal jeg undersøge hvordan jeg gør 🙂

 Klaverundervisning, nyt tiltag. Location sydbyen (Viborg) 🤩 Soloundervisning. - 100 kr, pr lektion, pr elev, pr 25 minutter. Dog er undervisning fra 4 år og op til og med 17 år differentieret i pris, f.eks fr 9 til og med 13 år koster det 65 kr, pr lektion, se mere under min fane "reglement".

Der må påregnes køb af 2 - 3 nodebøger, pr år.

Læs også bjælken: Reglement.

Evt. - Ved forespørgsel på, at køre ud til eleven og undervise, gør jeg det kun i undtagelsestilfælde og det koster selvfølgelig ekstra, til dækning af kørselsudgift. Og alt efter om jeg vurderer, det er så langt væk, at der kan pålægges transport honorar/ pga ufordelagtig langt. Og et lille honorar, pga. slitage på bil / cykel.

 

Forsamlingshuse:

Koncert, playback, med live sang og klaver, samt sceneoptræden. Fra Cdén, A place where we can all be happy.

2x20 minutters spilletid, et break på 10 - 15 minutter...

 Tilbud!! Tilbuddet er som led i en opstarts kampagne på ubestemt tid, jeg vil dog annoncere tilbuddets ophør, ca. 14 dage før, samt ny pris.

 Du vil ligenu, kunne få dette formidable koncert-arrangement til kun 3.500 kr

Jeg vil så kontakte mine egne lydmænd, samt"slæbere".

(Prisen, hvis kun jeg, hyres: 1.165 kr. Her forudsættes, at du/I, selv stiller lydmand/og slæbere, til rådighed, samt har lydudstyr. (Ønskes længere spilletid, vil jeg supplere med sange, fra min nye cd, "When I was Young, I always dreamed about You." Og ønskes kortere spilletid, aftales nærmere. Ang. transportudgifter, vil der sikkert, blive tale om, at jeg/vi ,også skal have dem dækket. Jeg er i øvrigt ved, at undersøge, hvordan det foregår, også ang. kørselsfradrag, der må vi aftale nærmere også, når I booker mig 🙂

Koncert, som ovenstående, hjemme i stuen, vil jeg sætte til 1000,00 kr, for 2 x ½ time... For her rækker mit eget udstyr, som jeg så selv indstiller...og opstiller. Og 2x20 minutter, til 760,00 kr.

 

Musiklegsforløb for forældre og børn. Pris - 45 kr, pr deltager/barn...

For, forældre - gratis ...

Ang.transportudgifter,- der påregnes en pris, pr km/transportudgifter.

Angående både forsamlingshuse/herregårde, slotskoncerter, andre skønne arrangementer, hvor du/I vil have en lidt mere højtidelig musikstemning: "Musik til maden": Nyt!!! Keyboardmusik, kan lyde af klaver, violiner, guitar, for, at lave lidt variation, det vil fortrinsvis, være i den klassiske genre, blandet, med egne melodiske, mere moderne, improvisationer, - også mulighed for sang, til nogle, af mine egne piano/sang, numre...Håber at kunne bruge mit eget udstyr, som jeg selv stiller op, da prisen her kun vil være 1.166 kr + dækning af transportudgifter/slitage/tidsforbrug... (Hvis lokalet er kæmpestort, kan jeg komme ud for, at skulle bruge en eller to lydmand/slæber af lydudstyr... Så kan prisen variere fra ml. 2.332 -  3.500 kr for 2 x ½ time. - Aftales nærmere, fra gang, til gang også ang . om i selv har lydudstyr/lydmand, så er prisen 1.166 kr... 

 Ps, hvis I har et klaver stående, der stemmer, kan dette med fordel bruges, med mikrofon i...🙂

Engle-toning.- Prisen vil være 30 kr pr deltager. (Da jeg selv stadig, på nuværende tidspunkt, er i begyndelsen af en eksperimenterende samt udviklende og undersøgende fase :)

(kan blive tale om dækning af transportudgifter)

Naturlyd-leg-morale... Endnu ikke priser, da projektet er under bearbejdelse...